Υπηρεσίες Μετάφρασης

Εκτύπωση PDF

 

Εξασφαλίστε ότι το έγγραφό σας θα λέει αυτό που

εσείς θέλετε να λέει στην ξένη γλώσσα.

 

Η Executive Communication προσφέρει άρτιες υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας-διόρθωσης κειμένων. Εξαιτίας της ιδιάζουσας φύσης της εργασίας αυτής, η Executive Communication εφαρμόζει τις μεθόδους Εξασφάλισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε έργο που αναλαμβάνει. Οι μεταφραστές μας διαθέτουν προγράμματα και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία τους επιτρέπουν να παραδίδουν υψηλής ποιότητας έργα, όπως ακριβώς απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία.

Η επιμέλεια και διόρθωση των κειμένων γίνεται με την ίδια ακριβώς προσοχή και φροντίδα όπως οι μεταφράσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διορθώσεις γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της σύνταξης, του λεξιλογίου και του ύφους του κειμένου, αλλά και με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

 

 Συνδυασμοί Γλωσσών:ScreenShot018

Από: Κινέζικα, Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Ισπανικά, και άλλες.

Σε: Κινέζικα, Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Ισπανικά, και άλλες.

 

Είδη Κειμένων:

Νομικά, ιατρικά, τεχνικά, οικονομικά, χρηματο-οικονομικά, διπλώματα, πτυχία, προσπέκτους-φυλλάδια,  κατάλογοι, μεταφράσεις ιστοσελίδων, υπαγορεύσεις, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, ληξιαρχικά αρχεία, συμβόλαια, ιατρικές αναφορές, κτλ.